Inkluze, inkluze, inkluze!

Inkluze, inkluze, inkluze!

Co vlastně toto tříslabičné slůvko znamená? V podstatě popisuje význam začleňování mentálně slabších a nemocných dětí mezi ty bez poruch. Odkud tento nápad přišel? Je trendem v západním Německu, kde se školy snaží připravovat nemocné děti na reálný život. Němečtí psychologové tvrdí, že se s handicapovanými lidmi zachází opravdu velmi špatně. Podle nich je to především proto, že rodiče doma nevedou své zdravé děti k úctě k těmto slabším. Typický je příklad z obchodu, kdy se maminka s dcerou snaží projít kolem chlapečka na vozíčku a místo toho, aby ho obě obešly, se maminka rozzuří a začne argumentovat tím, že se tudy nedá projít. Dívenka si automaticky ve své hlavě uloží, že až se příště setká s vozíčkářem, že to on bude muset uhnout, nikoliv ona.

nuda nad knihou
Výhody a nevýhody?

·         Děti začleněné z pomocných škol budou mít neustále obrovskou konkurenci. Zdravým dětem jde rychleji psát, počítat a číst, tudíž si děti ze speciálních škol budou připadat mnohem pomalejší.
·         Děti ze základních škol se budou cítit nadřazené. Pokud nebude dostatečný pedagogický dozor, je dost možné, že bude docházet k šikaně.  Nemůžeme si totiž myslet, že takto naučíme žít postižené lidi s normálními. Je samozřejmé, že posměšky (obzvláště u dětí jsou typické) tu budou navždy. Toto chování je bohužel vžité již po generace.
·         Učitelé ze speciálních škol nebudou mít práci. Jsou školeni na práci s dětmi, které nejsou inteligenčním kvocientem na úrovni dětí ze základních škol. A učitelé ze základních škol v České republice nemají žádné certifikáty pro práci s dětmi handicapovanými.
·         Děti se mezi sebou začnou vnímat jinak. Zdravé děti si začnou vážit svého psychického i fyzického zdraví a postupně by měly začít akceptovat soužití s postiženými. Postižené děti se naopak naučí fungovat v reálném světě, obrní se proti posměškům, nebo si na ně minimálně zvyknou a nebudou jimi šokováni ve chvíli, kdy je po devíti letech péče a uznávání vypustí speciální školy.
·         Školy dostanou dotace. Ano, je velmi povrchní nad tím takto přemýšlet, ale taková je realita. Stát základní školy, které se k začleňování přikloní, náležitě odmění. Není tedy divu, že se projekt inkluze zamlouvá většině ředitelů našich škol.

výraz zoufalství
A jaký je Váš názor?

Váš názor rozhodně ovlivní to, zda jste rodičem dítěte handicapovaného nebo zdravého. Vžijte se však do role rodiče, který chce pro své dítě to nejlepší. Nebylo by lepší nechat vše při starém? Nebo je začlenění těchto dětí mezi zdravé obrovským průlomem?

Previous post Finanční gramotnost na školách
Next post Stromy – naši velikáni. Jak je pěstovat?