Firmy

Servis vířivek pro odstranění závad a zazimování

22.1.2021
/
by
/ /
Comments Closed

Servis vířivek Servisvirivychvan.cz je běžnou službou, která zajišťuje bezproblémový chod vířivek a bazénů. Tato zařízení vyžadují v případě poruchy či defektu profesionální zásah, podobně jako se v domácnosti řeší závady na plynových spotřebičích a elektroinstalaci. 

Co zajišťuje servis vířivých van

Řídící jednotka a ovládací panel – vířivka, to je v podstatě složitý organismus, podobně jako moderní automobily nebo automatické pračky. Jejím srdcem je citlivá elektronika a ta se může porouchat a vyžadovat výměnu. Mění se buď ovládací panel, anebo kompletní jednotka spolu s panelem.

zahradní vířivka

Závada na čerpadle – filtrační okruh s čerpadlem může rovněž vykazovat poruchu, a to buď v souvislosti s přechodem na provoz po zazimování, anebo kdykoli během sezony. Problém může nastat i s filtrační nádobou a filtračním médiem.

Vytápění – závady na topném tělesu a dalších podpůrných systémech, jako je desinfekční UV lampa nebo zařízení pro tvorbu ozonu.

Poškozený či prasklý akrylát – není to sice běžná závada jako na příslušenství, ale stává se, že v průběhu využívání vířivky dojde k narušení jejího povrchu nebo k prasklinám. Není nutná výměna celé vany, problém se řeší opravou laminátového skeletu.

boty na hladině

Tepelná izolace – ta se provádí na žádost zákazníka z důvodu snížení nákladů na vytápění a prodloužení životnosti topného systému.

Zazimovací operace na konci sezony – její součástí je kontrola všech systémů a těsnosti potrubí, vypuštění vody a odstranění vody z filtračního okruhu (čerpadla) a z topného systému a vysoušení a vyčištění samotné vany. Důležité je odstranit veškerou vodu pro nebezpečí tvorby námrazy, která by nevratně výrobek poškodila.

Čištění – to se provádí hlavně kvůli odstranění vodního kamene speciálními přípravky, a to z vany i z trysek. Dále sem patří čištění a proplachování filtrační nádoby, případně napouštění po zimní sezoně, úprava vody chemickými desinfekčními prostředky. 

Read More

Způsob přístupu k prodeji

20.9.2020
/
by
/ /
Comments Closed

Výrobní

K prodeji můžete přistupovat tak, že zákazník si prostě koupí to nejlevnější a zajímá se jen o základní předpokládané vlastnosti a nevyžaduje nic navíc. Problém tam může být, že to nejlevnější nemusí být nutně to nejkupovanější. Avšak v případě komoditního zboží tento přístup může rozhodně fungovat. Monopoly se už u nás prakticky nevyskytují, ale i pro ty je tento způsob dělaný a pak samozřejmě v případě nedostatku zboží, ale to už nám většinou moc nehrozí.
propojenost podnikatelů

Výrobkový

Zlepšujete to, co vyrábíte stále víc a víc, abyste uspokojili potřeby zákazníka. Může se však lehce stát, že to s těmi vylepšeními a konečnou cenou přeženete a zákazník už si to prostě koupit chtít nebude a bude projevovat větší zájem o levnější, a ne tak moc vybavené modely. Další věcí je, že se mohou změnit potřeby zákazníka, nebo někdo objeví latentní potřeby a vyšachuje vás ze hry.

Prodejní

Tlačíme to na trh za každou cenu. Agresivní reklama i prodej. Budete to do těch zákazníků hustit tak dlouho, až si to konečně koupí. V tomto případě se však může vymstít ponákupní rezonance a na internetu a mezi známými vám udělá negativní reklamu.
marketing z kartiček

Marketingový

Poslední a nyní nejpreferovanější způsob vedení firmy. Snažím se zohledňovat potřeby zákazníka a dělám to lépe a efektivněji než konkurence.
Marketing pak není jen reklama, ale i způsob filosofie podniku. Základní chybou, která se stále hojně vyskytuje je, pokud se marketing řadí na stejnou úroveň s ostatními částmi firmy: financování, personalistika, výzkum a vývoj…
Marketing by měl být nejdůležitější oddělení v podniku.
Měl by sjednocovat úsilí celého podniku a být mezičlánkem mezi zákazníkem a firmou.
Komunikuje se zákazníky a zjišťuje, co si přejí a žádají.
Vedou ostatní oddělení podniku k cílenému zlepšování a vývoji směrem k zákazníkovi.
Marketingová filosofie by měla být zakořeněna jako celek v podniku a všichni by ji měli minimálně v nezbytně nutné míře znát, chápat a přijímat.

Read More

Kde se vzaly muzea voskových figurín?

16.9.2020
/
by
/ /
Comments Closed

Muzeum voskových figurín je pro mnohé z nás něco jako atrakce. Můžeme zde poznat známé české i zahraniční osobnosti, které bychom v reálném životě neměli šanci potkat. Najdeme zde také mnoho věrohodných replik známých tváří, které ale již bohužel nejsou mezi námi. Voskové figuríny jejich napodobenin nám je však budou připomínat navždy. Zájem o vosková panoptika stále roste, a tak se otevírají nová a nová muzea.

Kdy to všechno začalo.
Již ve 14. století se začaly vyrábět figuríny králů a panovníků, které byly nošeny nad rakví. Tento nápad vznikl proto, že těla těchto osobností byla po jejich smrti několik dní vystavována v síních, aby se s nimi lidé mohli rozloučit. Teprve poté začínaly smuteční obřady. Rakev byla přenášena z kostela do kostela, a v každém z nich bylo tělo ještě nějaký čas vystaveno. Horké počasí nebo vlhko však mělo neblahý vliv na rozklad těla, mnohdy dokonce vlivem počasí doslova explodovalo, což bylo nepříjemné, a pro krále také dosti nedůstojné. Proto lidé vymysleli skvělou alternativu.

Začaly se vyrábět dřevěné figuríny s vymodelovanou hlavou a rukama z vosku, které byly oblečeny do šatů panovníka. Po pohřbu byly tyto figuríny ponechány u hrobů či v kostele, kde se již tenkrát, i když s velkým respektem, staly velkou atrakcí.

V 16. století uspořádal první výstavu voskových figurín pařížský sochař Antonie Benoist, kde nechal lidem na obdiv 43 napodobenin významných členů královského dvora. Tato výstava se stala velkým hitem, a tak panovník Ludvík XIV. dovolil figuríny ukazovat lidem v celé Francii. Samozřejmě že se takováto událost rozkřikla po světě, a tak netrvalo dlouho, a na Antonie Benoista byl vznesen požadavek od anglického krále Jakuba II. na vytvoření voskových soch jeho královského dvora. Tuto módu si samozřejmě nenechali ujít ani další panovníci, a tak se stalo, že voskové dvojníky měli snad všichni králové a císaři.

A tak vznikl nový druh podnikání. Jenomže mít voskovou napodobeninu doma nemělo až takový význam, proto začaly vznikat muzea a panoptika, kde se figuríny vystavovaly, a dodnes vystavují všem na obdiv.

Read More

Zjistěte, proč je SEO tak důležité

18.5.2020
/
by
/ /
Comments Closed

Podnikání, a to s pomocí internetu, ale návštěvníci se na vaše stránky zrovna neženou? Možná je problém v tom, že svůj web nemáte optimalizovaný. Co to znamená? Existuje služba, která může váš web vytáhnout mezi prvních několik výsledků na stránce vyhledávání. Jde o optimalizaci pro vyhledávače, ve zkratce jenom SEO. Co je SEO a proč se o tuto službu zajímat? Věřte tomu, že až pochopíte, o čem to všechno je, budete se aktivně snažit, aby i váš web byl kvalitně optimalizován.

proces SEO

Je to všechno o přirozeném výběru

Google pracuje s různými vyhledávacími algoritmy, které se starají o to, aby na stránce vyhledávání při zadání určitého klíčového slova byly zobrazeny jenom relevantní výsledky. Ačkoliv algoritmy se neustále mění, je možné určitým způsobem ovlivnit, že Google si vybere právě váš web namísto nějakého konkurenčního. Stačí vyhledávacím algoritmům předhodit to, co chtějí, tedy správné nastavení webu, odkazy z cizích stránek a podobně.

marketing na mobilu

Jak je toho dosahováno?

Aby optimalizace byla úspěšná, je třeba zhotovit hned několik dílčích úprav, které webu sami o sobě prospějí. Může jít o změnu struktury webu, vylepšení obsahu nebo třeba správné zakomponování klíčových slov do textu. Tohle všechno, a s využitím zpětných odkazů, se pak stará o celkové zpopulárnění stránek a tím větší atraktivitě pro samotný vyhledávací algoritmus. Jak vidíte, má to určitou logiku, z čehož vycházejí i specialisté zabývající se optimalizací.

Postup je zřejmý, avšak pokaždé o něco jiný

Protože každý web je něčím charakteristický, nemohou specialisté neustále pracovat zcela stejně. Každá zakázka je více či méně odlišná, a to třeba už jenom rozdílnou konkurencí. Konkurence ve světě prodeje elektroniky bude totiž zcela jiná, než když půjde o nějakého lokálního truhláře. Proto je třeba smýšlet velmi individuálně, a hlavně vycházet z toho, co specialisté navrhnou. Samotná optimalizace je pak záležitostí na určité období, z čehož pak vyjdou přední pozice na vyhledávači.

Read More

Žebříček nejvýdělečnějších firem v ČR

13.3.2020
/
by
/ /
Comments Closed

Na začátku článku je třeba podotknout, že je zde bráno v potaz poslední účetní období, za které jsme celý rok podnikali. Kritériem jsou čisté výnosy u finančních institucí, a naopak eventuální tržby dceřiných zahraničních společností jsou zahrnuty u konsolidovaných celků. Když nastane situace, že se hospodářský rok firmy liší od kalendářního roku, jsou zde zmíněné tržby za rok hospodářský, v němž je nejvíce měsíců z toho kalendářního. Žebříček níže se bude tedy zaobírat společnostmi, které mají pět nejvyšších tržeb za rok 2017.Firma, moderní, kancelář
1. ŠKODA AUTO a.s. – 407,4 mld. Kč
   
Největší automobilový výrobce v České republice. Největší výrobní závod a zároveň sídlo se nachází v Mladé Boleslavi. Jedná se tedy o firmu s nejvyššími tržbami, a to nejen za rok 2017, ale dokonce za posledních minimálně 5 let zpátky.
2. ČEZ, a.s. – 201,9 mld. Kč
    Jedná se o největšího výrobce elektřiny v ČR. Sdružuje však další desítky společností díky mateřské společnosti Skupina ČEZ. Je druhým největším zaměstnavatelem v České republice, protože první je firma ŠKODA AUTO a.s., která i v tomto žebříčku na prvním místě figuruje.
3. AGROFERT, a.s. – 155,1 mld. Kč
   
Tento holdingový konglomerát zabývající se především zemědělstvím, potravinářstvím, chemickým průmyslem a médii. Patří pod něj více než dvě stě padesát dceřiných společností.Schůzka, plánování
4. Energetický a průmyslový holding, a.s. – 153,4 mld. Kč
   
Sdružuje kolem padesáti společností v Evropě a pokrývá celý hodnotový řetězec. To znamená od těžby hnědého uhlí, přes výrobu tepla a elektřiny až po jejich distribuci.
5. ALPIQ ENERGY SE – 139,2 mld. Kč
   
Tato společnost má své sídlo ve Švýcarsku, ale i přesto je v naší tabulce, a to díky tomu, že kromě Švýcarska a dalších zemí v Evropě vlastní elektrárnu s celkovým instalovaným výkonem 6 441 MW i v České republice
 

Read More

Zdravý jako rybička? Se smrkovými výhonky určitě!

27.11.2019
/
by
/ /
Comments Closed

Sice to pro nezasvěcené může znít téměř šíleně, ale smrkové výhonky mají dost slušně našlápnuto k tomu, aby byla zařazeny mezi superpotraviny. Rozhodně si nemyslete, že se jedná o nějakou převratnou novinku způsobenou dnešním šílenstvím po zdravé výživě a zdravém životním stylu. O blahodárných vlastnostech smrku se vědělo již dávno v historii, kdy se využ https://www.csfd.cz/film/345030-chovej-se-slusne/komentare/ ívala hlavně smrková smůla, na ošetřování ran nebo při silném nachlazení. Konzumace smrku je běžnou záležitostí také v severských oblastech.Smrkové výhonky
Mezi nejčastější úpravu mladých smrkových výhonků, jež se sbírají v období jarních měsíců, patří smrkový sirup, jehož výroba je zcela jednoduchou záležitostí. Stačí jen výhonky naložit do sklenice a vrstvit je střídavě s cukrem (nejlepší bude použít některý z přírodnějších, jak například třtinový, nebo kokosový) a kolečky citronu. A to je celé. Poté už stačí jen sklenici umístit na okno, kde na něj budou dopadat sluneční paprsky. Zde jej nechte po dobu přibližně tří týdnů. Dalším krokem už je jen přecedění a následné uchovávání v lednici. Velkou výhodou sirupu je, že neprošel tepelnou úpravou, takže mohly být všechny prospěšné látky zachovány. Sirup je velice vhodný při silném kašli a nachlazení, protože pomáhá vylučovat hleny, působí protizánětlivě a zároveň posiluje imunitní systém zásluhou obrovského obsahuje vitamínu C.Smrková šiška
Na smrkové výhonky můžete ale také narazit v podobě bio prášku, jež se vyrábí usušením a následným rozemletím. Tento prášek už si pak stačí jednoduše přidávat třeba do vody, nebo si z něj připravovat čaj. Patříte-li k odvážnějším a tato zajímavá a aromatická chuť vám zachutná, nemusíte se bát ani přidání do bílého jogurtu nebo legendárního smoothie. Používat se dají ale také zevně v podobě nejrůznějších gelů, nebo si je můžete jednoduše naložit do Alpy. V této podobě totiž představují úlevu před bolestmi svalů a svalovým napětím, pomáhají prokrvovat a zmírňují potíže spojené s revmatickým onemocněním.

Read More