Firmy

Žebříček nejvýdělečnějších firem v ČR

13.3.2020
/
by
/ /
Comments Closed

Na začátku článku je třeba podotknout, že je zde bráno v potaz poslední účetní období, za které jsme celý rok podnikali. Kritériem jsou čisté výnosy u finančních institucí, a naopak eventuální tržby dceřiných zahraničních společností jsou zahrnuty u konsolidovaných celků. Když nastane situace, že se hospodářský rok firmy liší od kalendářního roku, jsou zde zmíněné tržby za rok hospodářský, v němž je nejvíce měsíců z toho kalendářního. Žebříček níže se bude tedy zaobírat společnostmi, které mají pět nejvyšších tržeb za rok 2017.Firma, moderní, kancelář
1. ŠKODA AUTO a.s. – 407,4 mld. Kč
   
Největší automobilový výrobce v České republice. Největší výrobní závod a zároveň sídlo se nachází v Mladé Boleslavi. Jedná se tedy o firmu s nejvyššími tržbami, a to nejen za rok 2017, ale dokonce za posledních minimálně 5 let zpátky.
2. ČEZ, a.s. – 201,9 mld. Kč
    Jedná se o největšího výrobce elektřiny v ČR. Sdružuje však další desítky společností díky mateřské společnosti Skupina ČEZ. Je druhým největším zaměstnavatelem v České republice, protože první je firma ŠKODA AUTO a.s., která i v tomto žebříčku na prvním místě figuruje.
3. AGROFERT, a.s. – 155,1 mld. Kč
   
Tento holdingový konglomerát zabývající se především zemědělstvím, potravinářstvím, chemickým průmyslem a médii. Patří pod něj více než dvě stě padesát dceřiných společností.Schůzka, plánování
4. Energetický a průmyslový holding, a.s. – 153,4 mld. Kč
   
Sdružuje kolem padesáti společností v Evropě a pokrývá celý hodnotový řetězec. To znamená od těžby hnědého uhlí, přes výrobu tepla a elektřiny až po jejich distribuci.
5. ALPIQ ENERGY SE – 139,2 mld. Kč
   
Tato společnost má své sídlo ve Švýcarsku, ale i přesto je v naší tabulce, a to díky tomu, že kromě Švýcarska a dalších zemí v Evropě vlastní elektrárnu s celkovým instalovaným výkonem 6 441 MW i v České republice
 

Read More

Krizový management firem

7.1.2020
/
by
/ /
Comments Closed

S krizí se můžeme setkat v různých životních oblastech včetně vědeckých disciplín. Může se jednat o nemoc, potíže s vnitřním vývojem osobnosti či o problémy v dějinách. Ať už se druhy krizí od sebe jakkoliv liší, dva momenty mají společné: mají vždy co do činění s procesy života a vyznačují se absencí obvyklých situací. Tyto jevy jsou z obecného hlediska spojeny s časově ohraničeným odchýlením se od normálního stavu. Téměř vždy mají vícerozměrný dopad a jsou spojeny se zmatkem, emocemi a napětím. V ohrožení je potřeba se rozhodovat na základě neurčitých, neúplných nebo konfliktních informací.
Ničivé tornádo
Situace, které mohou nastat, mohou být přírodních (živelné pohromy, epidemie) nebo antropogenního rázu (havárie, sociální nebo ekonomické nesnáze). Prevenci a řešení nežádoucích stavů a situací se zabývá krizový management, jehož cílem je zajistit pozitivní řešení s co nejmenšími ztrátami. Shrnuje různé vědecké poznatky, odborné postupy a aplikační nástroje preventivních, rozhodovacích a technologických opatření napomáhajících řešit svízelné situace. To zahrnuje přípravu a zajištění krizových a havarijních plánů ochrany a záchrany života a zdraví obyvatelstva, ochrany životního prostředí, duchovních hodnot a ekonomiky.
Krizovým managementem je nedílnou součástí obecného managementu a jeho implementace probíhá vždy v kombinaci s dalšími přístupy. Zabývá se jím veřejná správa, ale neměly by ho opomenout ani podnikající osoby. Krize je vyhrocení nějakého děje v čase.
Domy po zemětřesení
Firemní komplikace jsou projevem neřešených rizik a promarněných příležitostí. V zájmu firem je, aby nedocházelo k mimořádným událostem různého charakteru. Je třeba mít správně vypracovaný systém řízení, skladování a zásobování. Klíčové pozice by měli být obsazeny schopnými manažery, kteří aktivně vyhledávají nové obchodní příležitosti. Správné krizové řízení dokáže překonat úskalí, zoptimalizovat procesy a náklady, zoptimalizovat marketingovou strategii, nastavit systém controllingu a nastolit stabilitu chodu společnosti.

Read More